PARTNERI

S hrdosťou Vám predstavujeme partnerov prvého ročníka.

L´OréalSpoločnosť L’Oréal, líder kozmetického trhu, je s vedou a výskumom spojená už od svojho počiatku pred viac ako sto rokmi: jej zakladateľ Eugene Schueller bol chemik, ktorý vo svojom domácom laboratóriu pripravoval prvé bezpečné farby na vlasy. Dnes L'Oréal pôsobí vo viac ako 130 krajinách sveta a patrí pod neho 23 globálnych kozmetických značiek. Do výskumu a vývoja ročne investuje takmer 600 miliónov EUR, jedna štvrtina z toho pripadá na pokročilý výskum. Viac na www.loreal.cz.
SOVVASlovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) je mimovládna organizácia s celoštátnou pôsobnosťou založená na podporu rozvoja výskumu a vývoja na Slovensku prostredníctvom posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi akademickou a komerčnou sférou, s využitím zahraničných skúseností a kontaktov. Od roku 2007 pracovala so stovkami slovenských vedcov a desiatok výskumných inštitúcií z akademickej obce, priemyslu, inovatívnych firiem, vlády, miestnej samosprávy a zahraničnými inštitúciami. Viac na www.sovva.sk.
UnescoOrganizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru (anglicky United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO) je jedna zo 14 medzištátnych odborných organizácií (agentúr) OSN. Sídli v Paríži. Organizácia má 195 členských krajín.
SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIEDSlovenská akadémia vied (SAV) je samosprávna vedecká inštitúcia zameraná na rozvoj vedy, vzdelanosti, kultúry a ekonomiky. Hlavným poslaním SAV a jej organizácií je realizovať základný a aplikovaný výskum v širokom spektre technických, prírodných, humanitných a spoločenských vied. Výskumnou činnosťou sa SAV usiluje rozvíjať poznanie na medzinárodnej úrovni, pričom rešpektuje aktuálne potreby slovenskej spoločnosti a domácej kultúry. Organizácie akadémie sa v spolupráci s vysokými školami podieľajú na vzdelávaní, najmä výchovou mladých vedcov, ale i pedagogickou aktivitou na vysokých školách. Viac na www.sav.sk.