O PROJEKTE

Medzinárodný projekt L'Oréal For Women In Science vznikol v roku 1998 na základe spolupráce organizácie UNESCO a spoločnosti L'Oréal s cieľom podporiť ženy pôsobiace na poli vedy a oceniť ich úsilie.

V Slovenskej republike budú udelené finančné ocenenia dvom nádejným vedkyniam vo vekových kategóriach do 35 rokov a od 36 rokov do 45 rokov, ktoré na základe predložených vedeckých projektov vyberie odborná porota.

Na medzinárodnej úrovni je potom vybraným vedkyniam, ktorých projekt prijala uznávaná vedecká inštitúcia mimo ich domovskú zem, rozdelených ďalších 15 medzinárodných ocenení. UNESCO a L'Oréal každoročne vyznamenáva i päť významných bádateliek, ktoré sa za svoju kariéru stali vzorom pre následujúcu generáciu.

 

Užitočné odkazy: