Dve slovenské vedkyne získali ocenenie v projekte L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede


Prvý ročník projektu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky. Na slávnostnom vyhlásení v priestoroch Mozartovej sály v Bratislave boli ocenené dve talentované vedkyne za výnimočné projekty na poli slovenskej vedy. Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).  V rámci prvého slovenského slávnostného ocenenia bol navyše predstavený celosvetový Manifest pre ženy vo vede, ktorý priamo na mieste podpísali významní hostia.

 

Do prvého ročníka sa zapojilo celkom 58 slovenských vedkýň, do finále sa prebojovalo 11 z nich, ktoré osobne prezentovali svoje 
projekty v júni pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov SAV, UNESCO a generálneho riaditeľa L'Oréal Tomáša Hrušku. Dve
hrdé laureátky si na slávnostnom večeri 13. septembra v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5.000 EUR.

 

"Prvý ročník je naozaj výnimočný, a to nielen tým, že sa prihlásilo neočakávané množstvo mladých žien zapálených pre vedu. Pre 
nás má projekt aj veľmi dôležitý, medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami, ktoré preukázali
neuveriteľné nadanie, sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede. Tento Manifest podporuje zastúpenie
žien vo vede a od jeho predstavenia pred rokom v Paríži ho podpísalo už viac ako stotisíc ľudí.“,
hovorí predsedníčka poroty
RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV.

 

"Som pyšný, že L'Oréal Slovensko mohol v spolupráci s našimi partnermi uviesť tento jedinečný program, ktorý oceňuje talentované 
vedkyne, ktoré svoj profesijný život zasvätili náročnému vedeckému bádaniu. Veríme, že svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy.
Pretože ženy vo vede dokážu zmeniť svet. Na samotných laureátkach potom je, aby aj ony prispeli k popularizácii vedeckého povolania
medzi ostatnými mladými dievčatami a ženami
, "dopĺňa Tomáš Hruška, generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Slovensko.For women in science

For women in science

For women in science

For women in science

For women in science

For women in science

For women in science

 

For women in science

For women in science

For women in science

For women in science

For women in science

Dve slovenské vedkyne získali ocenenie v projekte
L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede
Prvý ročník projektu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky. Na slávnostnom vyhlásení v priestoroch Mozartovej sály v Bratislave boli ocenené dve talentované vedkyne za výnimočné projekty na poli slovenskej vedy. Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).  V rámci prvého slovenského slávnostného ocenenia bol navyše predstavený celosvetový Manifest pre ženy vo vede, ktorý priamo na mieste podpísali významní hostia.
Do prvého ročníka sa zapojilo celkom 58 slovenských vedkýň, do finále sa prebojovalo 11 z nich, ktoré osobne prezentovali svoje projekty v júni pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov SAV, UNESCO a generálneho riaditeľa L'Oréal Tomáša Hrušku. Dve hrdé laureátky si na slávnostnom večeri 13. septembra v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5.000 EUR. 
 
"Prvý ročník je naozaj výnimočný, a to nielen tým, že sa prihlásilo neočakávané množstvo mladých žien zapálených pre vedu. Pre nás má projekt aj veľmi dôležitý, medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami, ktoré preukázali neuveriteľné nadanie, sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede. Tento Manifest podporuje zastúpenie žien vo vede a od jeho predstavenia pred rokom v Paríži ho podpísalo už viac ako stotisíc ľudí.“, hovorí predsedníčka poroty RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV. 
 
"Som pyšný, že L'Oréal Slovensko mohol v spolupráci s našimi partnermi uviesť tento jedinečný program, ktorý oceňuje talentované vedkyne, ktoré svoj profesijný život zasvätili náročnému vedeckému bádaniu. Veríme, že svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. Pretože ženy vo vede dokážu zmeniť svet. Na samotných laureátkach potom je, aby aj ony prispeli k popularizácii vedeckého povolania medzi ostatnými mladými dievčatami a ženami, "dopĺňa Tomáš Hruška, generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Slovensko.
2. pod záložkou ROČNÍK 2017 prosím vytvoriť podzáložku VÍŤAZKY 2017
tam prosím vložte toto:
Slovenské laureátky L´ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2017
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
pracuje v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc. Projekt umožňuje na základe unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Na základe tohto pozorovania je možné materiály analyzovať a vyvodiť súvislosť medzi ich typom a aktivitou. Tieto poznatky potom prispievajú k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré môžu rozšíriť a zefektívniť možnosti využitia fotokatalytických procesov. Fotokatalytická metóda slúži hlavne k odstraňovaniu nežiaducich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody od rezistentných polutantov.
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka. Projekt sa zaoberá schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby. Cieľom projektu je izolácia a analýza buniek schopných iniciovať metastázy a hľadanie ich vzťahu k nádorovým kmeňovým bunkám s mezenchýmovým fenotypom. Výsledkom projektu bude odvodenie modelu na predklinické testovanie látok zabraňujúcich metastatickému rozsevu. Projekt je zameraný na charakterizáciu nových biomarkerov metastatickej diseminácie pri karcinóme prsníka.
3. aktualita: pridať do ZOZNAM AKTUALÍT
Druhý ročník sa blíži! Sledujte webové stránky
08.11.2017
Milé vedkyne, o necelý mesiac odštartuje druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede. Už teraz sa tešíme na všetky zaujímavé projekty! Pre viac informácií sledujte web.
Dve slovenské vedkyne získali ocenenie v projekte
L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede
Prvý ročník projektu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky. Na slávnostnom vyhlásení v priestoroch Mozartovej sály v Bratislave boli ocenené dve talentované vedkyne za výnimočné projekty na poli slovenskej vedy. Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA).  V rámci prvého slovenského slávnostného ocenenia bol navyše predstavený celosvetový Manifest pre ženy vo vede, ktorý priamo na mieste podpísali významní hostia.
Do prvého ročníka sa zapojilo celkom 58 slovenských vedkýň, do finále sa prebojovalo 11 z nich, ktoré osobne prezentovali svoje projekty v júni pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov SAV, UNESCO a generálneho riaditeľa L'Oréal Tomáša Hrušku. Dve hrdé laureátky si na slávnostnom večeri 13. septembra v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5.000 EUR. 
 
"Prvý ročník je naozaj výnimočný, a to nielen tým, že sa prihlásilo neočakávané množstvo mladých žien zapálených pre vedu. Pre nás má projekt aj veľmi dôležitý, medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami, ktoré preukázali neuveriteľné nadanie, sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede. Tento Manifest podporuje zastúpenie žien vo vede a od jeho predstavenia pred rokom v Paríži ho podpísalo už viac ako stotisíc ľudí.“, hovorí predsedníčka poroty RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV. 
 
"Som pyšný, že L'Oréal Slovensko mohol v spolupráci s našimi partnermi uviesť tento jedinečný program, ktorý oceňuje talentované vedkyne, ktoré svoj profesijný život zasvätili náročnému vedeckému bádaniu. Veríme, že svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. Pretože ženy vo vede dokážu zmeniť svet. Na samotných laureátkach potom je, aby aj ony prispeli k popularizácii vedeckého povolania medzi ostatnými mladými dievčatami a ženami, "dopĺňa Tomáš Hruška, generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Slovensko.
2. pod záložkou ROČNÍK 2017 prosím vytvoriť podzáložku VÍŤAZKY 2017
tam prosím vložte toto:
Slovenské laureátky L´ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2017
Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
pracuje v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc. Projekt umožňuje na základe unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Na základe tohto pozorovania je možné materiály analyzovať a vyvodiť súvislosť medzi ich typom a aktivitou. Tieto poznatky potom prispievajú k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré môžu rozšíriť a zefektívniť možnosti využitia fotokatalytických procesov. Fotokatalytická metóda slúži hlavne k odstraňovaniu nežiaducich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody od rezistentných polutantov.
Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka. Projekt sa zaoberá schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby. Cieľom projektu je izolácia a analýza buniek schopných iniciovať metastázy a hľadanie ich vzťahu k nádorovým kmeňovým bunkám s mezenchýmovým fenotypom. Výsledkom projektu bude odvodenie modelu na predklinické testovanie látok zabraňujúcich metastatickému rozsevu. Projekt je zameraný na charakterizáciu nových biomarkerov metastatickej diseminácie pri karcinóme prsníka.
3. aktualita: pridať do ZOZNAM AKTUALÍT
Druhý ročník sa blíži! Sledujte webové stránky
08.11.2017
Milé vedkyne, o necelý mesiac odštartuje druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede. Už teraz sa tešíme na všetky zaujímavé projekty! Pre viac informácií sledujte web.