Druhý ročník projektu L'Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky.


Bratislava,  13. júna 2018 –  Ako vyvinúť novú generáciu batérií, ktoré sú bezpečnejšie, lacnejšie a neobsahujú ťažké kovy? Ako navrhnúť vysokoteplotné supravodiče pomocou počítača? To sú témy výskumov, ktorými sa zaoberajú víťazky súťaže L’ORÉAL-UNESCO pre ženy vo vede 2018.

V stredu boli v Bratislave už po druhý raz vyhlásené výsledky súťaže L’ORÉAL-UNESCO pre ženy vo vede. Obe výherkyne obdržali výhru vo výške 5000 euro, ktorú môžu investovať do svojho výskumu alebo na osobné účely. Účelom projektu je upozorniť na prácu slovenských vedkýň a upriamiť pozornosť médií na ich talent a úspechy, aby v nich mohla mladá generácia vidieť vzory a motivovala ju k zvoleniu vedeckej kariéry.

Tohtoročné ceny boli udelené v kategórii do 35 rokov doc. RNDr. Andrei Strakovej Fedorkovej, PhD. z Katedry fyzikálnej chémie, Ústavu chemických vied, Prírodovedeckej fakulty, Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a v kategórii do 45 rokov dr hab. Mariane Derzsi, PhD. z Ústavu Výskumu Progresívnych Technológií, Materiálovotechnologickej fakulty v Trnave Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave.

Do druhého ročníka sa zapojilo 34 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 11. apríla 2018 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Tomáš Hruška. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 13. júna 2018 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. Pre viac informácií o L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede  na Slovensku navštívte www.prezenyvovede.sk.

Pri príležitosti  osláv 20. výročia For Women in Science v Paríži, vyhlásila Nadácia L’oréal v spolupráci s UNESCO záväzok Male Champion For Women in Science, vytvorený v duchu iniciatívy Organizácie spojených národov HeForShe, ktorého cieľom je  urýchlenie zmien a zlepšenie prístupu k rovným príležitostiam pre ženy vo vede vytvorením koalície mužských spojencov.

K dnešnému dňu sa viac ako 20 významných svetových vedcov pripojilo k „Male Champion For Women In Science“.

Každý dobrovoľník súhlasil s podporou spolupráce medzi mužmi a ženami vo vede. Ako? Záväzky majú rôzne podoby a to: poskytovať prístup ku grantom, zmeniť pohľad inštitúcií na nábor a hodnotenie výkonnosti, zlepšenie zastúpenia žien pri ich publikovaní, autorských právach a poskytovaní poradenstva. Konkrétne opatrenia ako tieto pomohli v boji proti genderovým stereotypom, podvedomým predsudkom a zlepšenie je badateľné pri štatistických údajoch.

Na Slovensku sa k danému záväzku pripojil predseda Slovenskej akadémie  vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. , ktorý je držiteľom Vedec roka 2006.