Predsedkyňa:

RNDr. Eva Májková, DrSc.

podpredsedníčka SAV pre výskum

 

Členovia:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda SAV, Ústav anorganickej chémie SAV

 

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

 

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektorka Žilinskej univezity v Žiline

 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Mgr. Edita Filadelfiová

generálna tajomníčka UNESCO

 

Tomáš Hruška

generálny riaditeľ L’Oréal Slovensko s.r.o

 

Predsedkyňa:

RNDr. Eva Májková, DrSc.

podpredsedníčka SAV pre výskum

Členovia:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda SAV, Ústav anorganickej chémie SAV

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektorka Žilinskej univezity v Žiline

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Mgr. Edita Filadelfiová

generálna tajomníčka UNESCO 

Tomáš Hruška

generálny riaditeľ L’Oréal Slovensko s.r.o

Predsedkyňa:

 

RNDr. Eva Májková, DrSc.

podpredsedníčka SAV pre výskum

 

Členovia:

 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda SAV, Ústav anorganickej chémie SAV

 

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

 

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektorka Žilinskej univezity v Žiline

 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Mgr. Edita Filadelfiová

generálna tajomníčka UNESCO

 

Tomáš Hruška

generálny riaditeľ L’Oréal Slovensko s.r.o