Předsednička poroty:

RNDr. Eva Majková, DrSc. - Fyzikálny ústav SAV, Bratislava

 

Členovia poroty:

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. - Úrad Slovenskej akadémie vied, Ústav anorganickej chémie SAV, Bratislav

Ing. Mária Omastová, DrSc. -  Ústav polymérov Slovenská akadémia vied, Bratislava

Prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. - chemické vedy, biochémia, biotechnológia

Prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. - Technická univerzita v Košiciach

Dr.h.c. prof. Ing Tatiana Čorejová, PhD. - Žilinská univerzita v Žiline

Prof. Ing. Robert Redhammer, PhD. - Slovenská technická univerzita v Bratislave

PhDr. Mária Krasnohorská - Generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO

Predsedkyňa:

RNDr. Eva Májková, DrSc.

podpredsedníčka SAV pre výskum

Členovia:

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda SAV, Ústav anorganickej chémie SAV

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektorka Žilinskej univezity v Žiline

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Mgr. Edita Filadelfiová

generálna tajomníčka UNESCO 

Tomáš Hruška

generálny riaditeľ L’Oréal Slovensko s.r.o

Predsedkyňa:

 

RNDr. Eva Májková, DrSc.

podpredsedníčka SAV pre výskum

 

Členovia:

 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

predseda SAV, Ústav anorganickej chémie SAV

 

prof. Ing. Milan Dado, PhD.

dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.

rektor Technickej univerzity v Košiciach

 

Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.

rektorka Žilinskej univezity v Žiline

 

prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.

rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

 

Mgr. Edita Filadelfiová

generálna tajomníčka UNESCO

 

Tomáš Hruška

generálny riaditeľ L’Oréal Slovensko s.r.o