O SPOLOČNOSTI L'ORÉAL

Spoločnosť L'ORÉAL je už takmer jedno storočie popredným svetovým výrobcom kozmetiky s odbytom v 130 krajinách sveta. V 42 továrňach po celom svete vyrobíme každý rok 4,4 miliardy výrobkov osemnástich značiek. Kladieme veľký dôraz na kvalitu všetkých produktov, zároveň však chránime svojich zamestnancov a ich životné prostredie.

Výskum, inovácie a špecializovaný výskumný tím zložený z 3 870 ľudí, ktorý pracuje na plnení kozmetických túžob po celom svete a na prilákanie ďalšej miliardy nových zákazníkov, sú jadrom stratégií skupiny L'Oréal. ,,Sharing beauty with all" je celosvetový záväzok udržateľnosti, ktorý stanovil veľmi ambiciózne ciele pre udržateľný rozvoj naprieč hodnotovým systémom celej skupiny pre rok 2020.

Kozmetika je pre nás súčasťou neustáleho hľadania krásy. Je to forma sebavyjadrenia, súčasť spoločenského života, každodenná potreba istoty a stretávania sa s ostatnými. Účinnosť našich produktov vychádza z hĺbkového výskumu, sme oddaní inovácii, bezpečnosti a najvyššej spoľahlivosti. Základom našej práce je rešpekt k rôznorodosti a schopnosť spojiť individuálnu rôznorodosť s pestrosťou našich produktov a značiek.

Náš úspech je dlhodobý, vždy sa riadime etickými štandardami a zachovávame si intenzívny zmysel pre zodpovednosť voči spoločnosti ako celku.

Viac sa dozviete na oficiálnych stránkach spoločnosti L‘ORÉAL www.loreal.com.